Coaching van de kinderen

De Kernvisie methode vormt de basis van iedere coaching. De mens heeft veel meer in zijn vermogen dan hij nu gebruikt, veel meer talenten dan waar hij zich bewust van is. Deze talenten stellen hem in staat om grote gedragsveranderingen te realiseren. Met als resultaat een betere ordening in het hoofd en daardoor meer rust in het functioneren op school en in de eigen woonomgeving. Effectiviteit en snelheid van de coaching staat voorop
Intake & Consulten

Na het (gratis) intakegesprek, volgen 6 à 8 coachingssessies, waarin uw kind de technieken rondom de Kernvisie methode zichzelf eigen maakt. Tussen de consulten liggen steeds drie weken, zodat uw kind de gelegenheid heeft om het geleerde zichzelf eigen te maken. Daarbij heeft het kind u, als begeleider, nodig.

Het eerste consult start met een intake van een half uur. Kunnen we vaststellen dat er veel resultaat te behalen valt, dan plakken we er direct een uur aan vast. Na het eerste consult gaat uw kind met de basis methodiek naar huis, zodat het zelf kan ontdekken dat het op deze wijze wel gaat lukken. Vervolgens worden in de volgende consulten weer nieuwe elementen aangereikt. Doordat de resultaten direct zichtbaar zijn werkt dit sterk op de motivatie van uw kind.

[ezcol_1half]

Wat kan er aan de orde komen?
 • Lezen
 • Spelling
 • Lange klank/ korte klank
 • Twee letterklanken (eu, au, ou etc.)
 • Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
 • Automatisering rekensommen en de toepassing ervan
 • Automatisering tafels en de toepassing ervan
 • Klokkijken
 • Topografie
 • Leren van grote teksten
 • Concentratie verbetering
 • Faalangst bestrijding
 • Verbetering zelfbeeld

[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]

Het resultaat

De resultaten zijn meetbaar. Uw kind laat al na de eerste sessie een beter resultaat zien. Dat werkt sterk op de motivatie van uw kind.

Kinderen worden assertiever en enthousiaster, ze vinden leren leuker en presteren beter op school. Daardoor krijgen ze meer tijd om te spelen en hebben ze meer plezier in het leren. ‘Ik had maar twee foutjes in mijn dictee!’, ’Rekenen gaat beter omdat het nu goed in mijn hoofd staat’.

(een intakegesprek is kosteloos)

[/ezcol_1half_end]